Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium – konferencja w Toruniu

UWAGA! Konferencja „Polar Climate and Environmental Change in the Last   Millennium” w nowym terminie (23-25.11.2020)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji pt. Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium”, która odbędzie się w Toruniu w dniach 24–26 września 2020 r. Celem konferencji jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć nauki w zakresie klimatologii historycznej obszarów polarnych na podstawie obserwacji i pomiarów meteorologicznych, historycznych, dendroklimatologicznych, paleolimnologicznych, geofizycznych, geomorfologicznych i innych.

Wszystkie niezbędne informacje, obejmujące historię konferencji, komunikaty, nazwiska ekspertów wygłaszających referaty zamówione, ważne daty, itp. są dostępne na stronie internetowej konferencji https://polarclimate2020.umk.pl/

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Rajmund Przybylak

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

3PolarClimate