Kontakt

Klub Polarnylogoklubpolarny

klubpolarny@gmail.com

Adres kadencji 2016-2019:

ul. Kosiby 8
51-670 Wrocław

 

Składki i nr konta:

Składka roczna dla członków Klubu wynosi 40 zł (emeryci i rencisci oraz studenci 20 zł)

Wpłaty prosimy dokonywać na nasze konto:

KLUB POLARNY PTG
Pol. Tow. Geogr. Klub Polarny ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-325 Warszawa

Nr konta:
09 1090 2503 0000 0001 1145 6483 Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział we Wrocławiu

 

Prezes Klubu: Krzysztof Migała, krzysztof.migala@uwr.edu.pl

Zastępca Prezesa: Jerzy Pereyma, jpereyma@gmail.com

Członkowie Zarządu: Maria Olech, Grzegorz Rachlewicz,

Komisja Rewizyjna: Janina Repelewska-Pękala, Andrzej Kostrzewski, Mariusz Pasik

Sekretarz: Marek Jaskólski, marek.jaskolski@uwr.edu.pl

Skarbnik: Tymoteusz Sawiński, tymoteusz.sawinski@uwr.edu.pl