3PolarClimate

Konferencja „Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium” w nowym terminie (23-25.11.2020)

Z przykrością informujemy, że III Międzynarodowa Konferencja na temat
„Zmian klimatu i środowiska w obszarach polarnych w ostatnim
tysiącleciu” – (‚Polar Climate and Environmental Change in the Last
Millennium’)
miała się odbyć 24-26 września 2020 r. została przełożona na dni 23-25
listopada 2020 r. (z powodu wstrzymania organizacji konferencji, wyjazdów
i przyjazdów zagranicznych przez Rektora UMK do 1 października br. z
powodu COVID-19).
Organizatorzy Konferencji