Biuletyn Polarny

Wybrane wydania Biuletynu Polarnego w wersji PDF

 

biuletyn okladka
Biuletyn Polarny
Nr 23-25
KRAKÓW-WROCŁAW 2021
[plik PDF]

 

biuletyn okladka
Biuletyn Polarny
Nr 21-22
KRAKÓW-WROCŁAW 2018
[plik PDF]

 

biuletyn okladka
Biuletyn Polarny
Nr 19-20
KRAKÓW-WROCŁAW 2016
[plik PDF]

 

biuletyn okladka
Biuletyn Polarny
Nr 17-18
KRAKÓW-WROCŁAW 2014
[plik PDF]

 

Więcej numerów archiwalnych: www.geol.agh.edu.pl/~bipo

 

Redakcja zachęca do współpracy i nadsyłania materiałów
adres redakcji:

prof. A.Manecki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica
Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii
30-059 Kraków
al. Mickiewicza 30