XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej 13-14.05.2020

W dniach 13 -14 maja 2020 w Poznaniu odbędzie się XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej. Tematem spotkania będą problemy z zakresu meteorologii i klimatologii obszarów polarnych oraz innych nauk z dziedziny Nauki o Ziemi (glacjologia, hydrologia, oceanologia, geomorfologia itp.), powiązanych bezpośrednio problematyką pogody i klimatu wysokich szerokości geograficznych.

Organizatorem konferencji jest Zakład Klimatologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komunikat organizatorów
http://klimat.amu.edu.pl/…/2019/10/Komunikat-I_XXX-SMiKP.pdf