Klub Polarny

– misja i historia klubu

Klub Polarny powstał w 1974 r. jako stowarzyszenie skupiające uczestników ekspedycji polarnych arktycznych i antarktycznych. Organizacja należy od początku swego istnienia do struktur Polskiego Towarzystwa Geograficznego, mając status odrębnego oddziału. Pozwala to na korzystanie z przywilejów, jakie posiadają stowarzyszenia naukowe. Klub powstał z inicjatywy Profesora Alfreda Jahna, światowej sławy uczonego, wytrawnego znawcy i badacza Arktyki, który tak ujął zadania Klubu:

„Klub Polarny skupił badaczy, uczestników wypraw i ludzi związanych różną formą współpracy w poznaniu świata polarnego, (…) dał im pełne poczucie społeczne i moralne, dał im możliwość prezentowania wyników badań w słowie mówionym i drukowanym, dał im przede wszystkim możliwość utrzymywania wzajemnych kontaktów między sobą i z przedstawicielami różnych krajów”.

 

Deklaracja członkowska Klubu Polarnego (plik PDF do pobrania)

 

Adres bieżącej kadencji:

Klub Polarny
al. Kraśnicka 2d/6
20-718 Lublin

klubpolarny@gmail.com

klubpolarny(@)ptgeo.org.pl

 

stopka