Składki i nr konta

Roczna składka członkowska PTG normalna wynosi 50 PLN (zniżkowa dla studentów i rodzinna wynosi odpowiednio 25 PLN i 75 PLN)

Wpłaty prosimy dokonywać na nasze konto:

KLUB POLARNY PTG
Pol. Tow. Geogr. Klub Polarny ul. Krakowskie Przedmiescie 30, 00-325 Warszawa

Nr konta:
09 1090 2503 0000 0001 1145 6483 Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział we Wrocławiu

Deklaracja członkowska Klubu Polarnego (plik PDF do pobrania)