Nowy Statut Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością chcemy poinformować, że w Krajowym Rejestrze Sądowym został zarejestrowany nowy Statut PTG, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w Krakowie 29 czerwca br. przygotowany przez Komisję Statutową, powołaną rok wcześniej przez WZD w Lublinie. A zatem mamy nowy Statut, który istotnie zmienia wiele zasad funkcjonowania naszego Towarzystwa. Przesyłamy jego treść w załączeniu i bardzo Państwa prosimy o rozpowszechnienie tego ważnego dokumentu i zapoznanie się z nim w Oddziałach i Komisjach. Zgodnie z zapisami, Zarząd Główny jest między innymi powiększony o Przewodniczących Komisji, a same Komisje mają większe możliwości działania. W indywidualnych przypadkach Statut dopuszcza równoczesne członkostwo w różnych Oddziałach. Statut opatrzony jest Preambułą, która podnosi nasz prestiż. Wprowadzono możliwość rezygnacji z Komisji Rewizyjnych w Oddziałach nie posiadających osobowości prawnej i przeniesienie tych kompetencji na Główną Komisję Rewizyjną. Proponujemy, aby ze względu na zamknięcie roku budżetowego i inne przepisy, zmiany wprowadzać stopniowo od Nowego Roku.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nowy Statut pozwoli na lepszą i skuteczniejszą realizację naszych celów, w tym w obliczu zbliżającego się Roku Polskiej Geografii 2018 – Stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Już teraz pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na planowane w tym celu specjalne posiedzenie Zarządu Głównego PTG w dniu 27 stycznia 2017 r. w Warszawie. Będzie one poświęcone omówieniu godnego uczczenia nadchodzącej rocznicy oraz możliwości jak największego i najszerszego włączenia się do tego Święta członków PTG. Zaproszenie ze szczegółowym programem zostanie przesłane w późniejszym terminie, ale już teraz prosimy Państwa o zarezerwowanie terminu.

Z wyrazami szacunku i geograficznymi pozdrowieniami

Przewodniczący Komisji Statutowej PTG – dr hab. Przemysław Śleszyński
Przewodniczący ZG PTG – Prof. dr hab. Antoni Jackowski

Plik do pobrania: statut_nowy_2016.doc