Biuletyn Polarny

Szanowni Państwo,
PT Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu Klubu i Redakcji Biuletynu Polarnego pragnę prosić o
nadsyłanie materiałów do biuletynu, którego wartością jest
dokumentowanie naszej aktywności i obecności (sprawozdania i relacje z
wypraw, konferencji, z działalności naszych instytucji i organizacji
związanych z badaniami w obszarach polarnych, wspomnienia itp). 
Materiały należy przesłać na adres redakcji Biuletynu oraz na adres
prezesa Klubu (krzysztof.migala@uwr.edu.pl)  lub na ręce wiceprezesa
Jerzego Pereymy (jpereyma@gmail.com)
 
Z klubowym pozdrowieniem
Krzysiek Migała