Zmarł Dr Jan Leszkiewicz

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że, po długiej i ciężkiej chorobie, dnia 18 kwietnia 2021 roku odszedł do Wieczności

Ś. P.

Dr Jan Leszkiewicz

Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Znakomity Kolega i Przyjaciel, rzetelny Badacz i życzliwy studentom Nauczyciel Akademicki, Geograf i Polarnik, bardzo dobry Człowiek.

Dr Jan Leszkiewicz ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1976 roku, uzyskując magisterium pod kierunkiem wybitnego klimatologa Prof. Gabriela Wójcika. Jeszcze jako student uczestniczył w pierwszej Toruńskiej Wyprawie Polarnej na Ziemię Oskara II, Spitsbergen (1975 r.). Następnie podjął pracę jako asystent w Zakładzie Geomorfologii Krasu, w nowo utworzonym Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Należał do pionierów śląskich badań polarnych, uczestnicząc w pierwszych ekspedycjach Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen w 1977 i 1978 roku. Doktoryzował się z zakresu hydrologicznych badań zlewni arktycznych pod kierunkiem wybitnego znawcy krasu i polarnika – Profesora Mariana Puliny. Jego badania basenów i procesów hydrologicznych na Spitsbergenie należą do pionierskich. Był także prekursorem wykorzystania komputerów i metod cyfrowych w geografii. Zajmował się między innymi modelowaniem statystycznym zjawisk geograficznych na pograniczu meteorologii, hydrologii i zjawisk krasowych oraz procesów drenażu lodowców. Badał także termikę gruntu w obszarach polarnych i wysokogórskich. Prowadził szerokie, nowoczesne badania pokrywy śnieżnej na Spitsbergenie oraz w górach. Odbył wiele wypraw badawczych na Spitsbergen, dwukrotnie zimował w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Prowadził badania zjawisk krasowych na Kubie, w Czechach i w Bułgarii. Opublikował kilkadziesiąt artykułów, rozpraw i innych prac naukowych. Uczestniczył w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, m.in. będąc filarem Komisji Meteorologii Polarnej, Komitetu Badań Polarnych PAN. Był znanym i uznanym badaczem polarnym i hydrologii krasowej. Pasjonowała Go także astronomia i kosmologia.

Żegnamy Cię Jachu, dobry Druhu Polarny i niezawodny Kolego! Będzie nam Ciebie brakowało. Jednakże wierzymy, że z Tobą, z Twoją Życzliwością, Dobrocią oraz wyrafinowanym poczuciem humoru spotkamy się na niebiańskich szlakach polarnych.

Małżonce Bożenie i Córce Agnieszce oraz całej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci! Niech odpoczywa w Pokoju!

Przyjaciele i uczniowie

z byłej Katedry Geomorfologii,

byłego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

oraz z Centrum Studiów Polarnych