Zmarł prof. Gabriel Wójcik

W marcu 2021r. zmarł Prof. dr hab. Gabriel Wójcik. Od 1978 r. był członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN, w ramach którego zainicjował utworzenie w 1991 r. Komisji Meteorologii i Klimatologii Polarnej (przewodnicząc jej do 2001 r.) i organizowanie corocznych seminariów. W latach 1970-1984 był przewodniczącym Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, a od 2000 r. był jego członkiem honorowym. W latach 1992-2004 r. był przewodniczącym Wydziału III Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Był członkiem założycielem, a w latach 1983-1986 wiceprezesem Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W 1991 r. zorganizował stację bazową w Koniczynce k. Torunia w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, której był pierwszym kierownikiem do 2000 r. Uczestniczył w 8 wyprawach polarnych (Spitsbergen, Islandia, Antarktyda), często w charakterze kierownika.

Prof. dr hab. Gabriel Wójcik był autorem i współautorem ponad 180 publikacji naukowych, popularnonaukowych i sprawozdań z zakresu klimatologii Polski i krajów polarnych, zmian i wahań klimatu, aktynometrii i monitoringu środowiska przyrodniczego. Był także redaktorem i współredaktorem szeregu pozycji książkowych. Wypromował łącznie 250 magistrów, w tym 243 z geografii i 7 z zakresu turystyki i rekreacji. Pod jego kierunkiem przygotowano 5 rozpraw doktorskich. Ponadto zrecenzował wiele dysertacji doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy profesora.

źródło: https://portal.umk.pl/pl/article/zmarl-prof-gabriel-wojcik