XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu

W dniach  8-10 czerwca 2018 w Poznaniu odbyło się XXXVII Sympozjum Polarne.

Więcej informacji na stronie http://polarne2018.amu.edu.pl/ oraz https://www.facebook.com/polarne2018/

smpozjum polarne2018

 

 

Podczas obrad sympozjum 9.06 odbyło się Walne zebranie Klubu Polarnego PTG, na którym przyjęto nowych członków oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności za lata ubiegłe.

XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sympozjum
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu

 

XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu

 

 

 

XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu
XXXVII Sympozjum Polarne w Poznaniu

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sympozjum