Walne zebranie Klubu Polarnego PTG. 19.11.2021

Walne zebranie Klubu Polarnego PTG

odbędzie się podczas obrad XXXVIII Sympozjum Polarnego

Data zebrania 19 listopada 2021 (piątek) w godz. 17-18:30

Miejsce zebrania: Hotel Filmar, ul Grudziądzka 39-43, Toruń

Zgodnie z regulaminem Klubu zebranie będzie mieć charakter sprawozdawczo-wyborczy

Porządek zebrania:

 • Otwarcie zebrania.
 • Wspomnienie o tych co odeszli…
 • Wyróżnienia PTG i przyjęcie nowych członków Klubu
 • Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 • Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad (U1) sposobu głosowania (U2).
 • Sprawozdanie merytoryczno- finansowe za okres 2016-2021.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Głosowanie nad sprawozdaniami w celu ich przyjęcia lub odrzucenia (podjęcie uchwały U3 ws. absolutorium).
 • Wybory Zarządu na kadencję 2021 – 2024 (uchwała U4)
 • Wybór Organizatora XXXIX Sympozjum Polarnego (uchwała U5)
 • Wolne wnioski

W imieniu Zarządu Klubu

Krzysztof Migała