POLARPOL pozostaje na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

W styczniu br. w wyniku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polanych POLARPOL pozostało umieszczone na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej.

Instytucje biorące udział w kontynuacji projektu to: Instytut Geofizyki PAN, Instytut Oceanologii PAN, Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk Przyrodniczych (dawny Wydział Nauk o Ziemi), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Zespół prof. G. Rachlewicza) oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, który za zgodą partnerów przejął od IGF PAN rolę lidera wniosku.

Celem Laboratorium jest rozwój technicznych i organizacyjnych możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych zjawisk naturalnych w Arktyce i Antarktyce. POLARPOL wzmacnia polski udział w światowej sieci badań i monitorowania lądowych i morskich stref polarnych. Są one kluczowe dla zrozumienia dynamiki zmian środowiska w skali całego globu, w tym zwłaszcza ocieplania klimatu i podnoszeniu poziomu mórz.