Zmarła Dr Maria Jahn

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do Wieczności Pani Dr Marii Jahn, absolwentki lwowskiej geografii, badaczki środowiska górskiego, a także Członkini Klubu Polarnego, Małżonki wybitnego geografia, geomorfologa i badacza Arktyki–Prof.dr hab. Alfreda Jahna.

Św. Pam. Pani Doktor Maria Jahnowa była dobrze znana w środowisku polarników polskich, gdyż uczestniczyła w spotkaniach Klubu Polarnego oraz w Sympozjach Polarnych, towarzysząc Mężowi. Jej osobowość i wielka życzliwość przyciągała do Niej polarników, a zwłaszcza młodych adeptów nauki, w czasie tych spotkań Klubu Polarnego. Zawsze interesowała się życiem rodzinnym i problemami życiowymi młodych geografów oraz polarników. Potrafiła dzielić się swoją wielką życiową mądrością i dobrocią. Nieraz dodawała otuchy i wzmacniała pozytywne nastawienie do innych i do świata.

Z wielkim sentymentem i atencją wspominam każde spotkanie z Panią Marią. Wspólnie z moją Żoną Elżbietą, korzystaliśmy nie tylko z rad i opinii wielkiego Profesora Alfreda Jahna, ale byliśmy wzmacniani ciepłem wspaniałej Pani Marii i Jej pragmatycznym podejściem do funkcjonowania w środowisku naukowym.

Poprzez swoją dobroć i życzliwość oraz udział w życiu Klubu Polarnego, Św. Pamięci Pani Doktor Maria Jahn wpisała się na stałe w krajobraz i historię polskiej polarystyki. W imieniu swoim oraz zespołu badaczy polarnych z Uniwersytetu Śląskiego przekazuję na ręce Pana Prezesa wyrazy szczerych kondolencji dla Polarników i Geografów Wrocławskich.

            Nasze wyrazy głębokiego współczucia prosimy przekazać Rodzinie Nieodżałowanej Pamięci Pani Doktor.

Cześć Jej Pamięci! Niech odpoczywa w Pokoju!

z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Jacek A. Jania
Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych


Pogrzeb odbędzie się 15 grudnia 2020 r. o godzinie 13:30 w kościele pw św Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu.


maria jahn