XXXIX Sympozjum Polarne. 18-19 maja 2023

Drogie Polarniczki i Polarnicy,

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie przy współpracy z
Komitetem Badań Polarnych PAN, Polskim Konsorcjum Polarnym oraz Klubem
Polarnym PTG, zaprasza do udziału w XXXIX Sympozjum Polarnym.

Konferencja pod hasłem „Polarne inspiracje morza i klimat” odbędzie się
stacjonarnie w dniach 18-19 maja 2023 w Instytucie Oceanologii PAN w
Sopocie. Będzie to również okazja do uczczenia 70-lecia działalności IO
PAN.
Udział w konferencji jest bezpłatny, opłata 150zł dotyczy jedynie
dobrowolnego uczestnictwa w obiedzie 18 maja.

Więcej informacji i agenda na stronie:
https://oceanofchanges.com/39sympozjumpolarne/

Rejestracja od 20 marca na pierwszy dzień:
https://tiny.pl/wkkgp
Rejestracja od 20 marca na drugi dzień:
https://tiny.pl/wkkgj

Wydarzenie na Facebook https://www.facebook.com/events/596073592424193