Wykład zaproszony: „Klasyfikacja i zintegrowana ocena zmian linii brzegowej Recherchefjorden…”

Centrum Studiów Polarnych oraz Zespół Badawczy Kriosfera i Geoinformacja przy Instytucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego organizują 11 marca 2020 kolejne spotkanie z serii „WYKŁAD ZAPROSZONY”

Tym razem prelegentem będzie Prof. UMCS dr hab. Piotr Zagórski  z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł wykładu: Klasyfikacja i zintegrowana ocena zmian linii brzegowej Recherchefjorden, Svalbard (na podstawie badań terenowych, teledetekcji i GIS)

Data i miejsce wykładu:
11 marca 2020 (środa), Godz. 11.30
Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sala 1516 (XV piętro)
ul. Będzińska 60, Sosnowiec