Składki członkowskie

Drodzy klubowicze,

Decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów z dn. 29.IX.2018 uchwalono, iż od obecnego roku składka członkowska PTG normalna wynosi 50 PLN (zniżkowa dla studentów i rodzinna wynosi odpowiednio 25 PLN i 75 PLN).

Wpłaty prosimy dokonywać na nasze konto:

KLUB POLARNY PTG
Pol. Tow. Geogr. Klub Polarny ul. Krakowskie Przedmieście, 30, 00-325 Warszawa

Nr konta:
09 1090 2503 0000 0001 1145 6483 Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział we Wrocławiu