sniez

Malmbjerg, wschodnia Grenlandia

Malmbjerg we wschodniej Grenlandii jest jedyną działką, w koncesji której 100 proc. udziałów ma KGHM International. Znajduje się ona na terenie wzgórz lodowcowych, a złoże molibdenu położone jest na grzbiecie pomiędzy dwoma lodowcami.

KGHM otrzymał koncesję na ten teren w 2009 r. Po pracach poszukiwawczych, w 2011 r. koncesje rozszerzono na dodatkowe tereny w rejonie Malmbjerg. W 2012 r. rozpoczęto badania geofizyczne i mapowanie złoża oraz pobieranie z niego próbek. Są one nadal prowadzone. Rejon złoża Malmbjerg jest dostępny dla tego typu prac tylko przez kilka miesięcy w roku, a przygotowanie eksploatacji wiąże się z ogromnymi kosztami, stąd prace nad mapowaniem złoża i określeniem jego zasięgu trwają już kilka lat