W sprawie kolejnego wydania Biuletynu Polarnego

Szanowni Państwo,
PT Koleżanki i Koledzy,
W przyszłym roku odbędzie się w Toruniu kolejne Sympozjum Polarne. Na okoliczność sympozjum tradycyjnie przygotowujemy kolejny numer Biuletynu Polarnego. Nie jest to tom naukowy, dający punkty ale jest to  zbiór tekstów, które mało kiedy znajdują się w czasopismach naukowych, a często stanowią jedyną dokumentację naszej aktywności w obszarach polarnych.
Redakcja Biuletynu Polarnego zwraca się z prośbą o nadsyłanie materiałów do kolejnego numeru. Pragniemy utrwalić w nim pamięć o Tych, którzy odeszli, chcemy opowiedzieć o realizowanych projektach, o uczestnictwie w programach, o planie budowy nowej stacji na Południu, o wyprawie Magnusa Zaremby i różnych innych zdarzeniach.
Będziemy wdzięczni o nadesłanie tekstów do końca marca 2020 roku.
Teksty prosimy nadsyłać na adres Redakcji: dwornik(@)geol.agh.edu.pl oraz DW: krzysztof.migala(@)uwr.edu.pl
W imieniu Redakcji Biuletynu Polarnego,
w imieniu Klubu Polarnego
Krzysztof Migała