„Sympozjum Polarne – bis” Sopot 19.05.2023

Dnia 19.05.2023 w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbędzie się Sympozjum Polarne-bis

PROGRAM

9:00 – 11:00 „100 lat od opublikowania Historii naturalnej lodu A.B.Dobrowolskiego”/ „100 years after the A.B.Dobrowolski’s Natural History of Ice”  /closed session, with keynote speakers/
11:00 – 11:30 coffee break
11:30 – 13:30 Antarctic and Arctic Ecology / Polish Polar Consortium
13:30 – 14:30 lunch break with the poster session
14:30 – 16:30 Tipping points of the Arctic and Antarctic system / Polar Club

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny:
Dr hab. Robert Bialik, prof. PAN
Dr hab. Wojciech Dobiński, prof. UŚ
Dr Dariusz Ignatiuk
Dr Elżbieta Łepkowska
Dr hab. Mateusz Moskalik
Dr hab. Mateusz Strzelecki, prof. UWr
Dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS

Rejestracja abstraktów do  20 marca 2023.

Zarejestruj abstrakt

Organizatorzy: Polskie Konsorcjum Polarne, Komitet Badań Naukowych PAN i Klub Polarny