POP Greenland Expedition

POP Greenland Expedition to przedsięwzięcie sześciu kobiet z pasją dla środowiska naturalnego obszarów polarnych. Trzy z nich udadzą się na trawers południa wyspy śladami Nansena w 130 rocznicę jego pionierskiego przejścia. Druga część załogi będzie prowadzić pionierskie badania naukowe nad depozycją pestycydów w tym niedostępnym obszarze. Późniejsze analizy chemiczne będą wykonane na Politechnice Gdańskiej. Główne finansowanie pochodzi z grantu National Geographic Science and Exploration Grant. Uczestniczki projektu poszukują sponsorów i wsparcia formalnego, w tym w popularyzacji wiedzy na temat pestycydów w regionach polarnych co jest elementem ich przedsięwzięcia. Możliwość zrzeszenia instytucjonalnego, patronatu formalnego / medialnego, lub innego typu współpracy jest z ich punktu widzenia cenną sprawą. Uczestniczki projektu są zainteresowane wzmacnianiem współpracy polsko-duńskiej w Arktyce. Planowany termin wyprawy – wiosna 2018.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej:
Facebook i Twitter: