Nowy Zarząd Klubu

Podczas XXXIX Sympozjum Polarnego, na Walnym Zebraniu Klubu Polarnego PTG odbyły się wybory. W skład Zarządu zostali wybrani Na kadencję 2021 – 2024 zostali wybrani: Piotr Zagórski (Prezes Klubu), Mateusz Moskalik (Zastępca Prezesa), Maria Olech i Krzysztof Migała (członkowie Zarządu). Funkcję Sekretarza powierzono Piotrowi Łepkowskiemu, a funkcję Skarbnika objęła Katarzyna Stachniak.  Na członków Komisji Rewizyjnej powołano Wiesława Ziaję, Jerzego Giżejewskiego oraz Kajetana Perzanowskiego.

Gratulujemy