GeoBeLa – Nowe laboratorium w Belsku

Od czerwca 2021 w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku Dużym  rozpoczęło działalność interdyscyplinarne laboratorium GeoBeLa wyspecjalizowane w zakresie preparatyki próbek skalnych i przygotowujące je do dalszych analiz.

Na wyposażeniu GeoBeLa znajduje się między innymi petrograficzny mikroskop polaryzacyjny firmy ZEISS do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym oraz fluorescencji wraz z zestawem do kruszenia i rozdrabiania skał z aparaturą pomiarową.

Laboratorium zostało wyposażone w aparaturę badawczą w ramach realizacji projektu finansowanego przez NCN (konkurs GRIEG) kierowanego przez Monikę A. Kusiak pt. „Poles together – missing link between Arctic and Antarctic early Earth record”. (Wspólny biegun – brakujący link pomiędzy Arktycznym i Antarktycznym zapisem wczesnej Ziemi)

Wiecej informacji na : https://igf.edu.pl/wydarzenia.php?news_id=457