Arctic Science Summit Week 2017

Kolejna już edycja cyklicznej konferencji Arctic Science Summit Week koordynowanej przez International Arctic Science Committee (IASC) zgromadziła ponad 700 naukowców z całego świata. Dość liczną grupę – około 60 osób stanowili Polacy, a wśród nich byli członkowie naszego Klubu Polarnego. W tym roku badacze obszarów arktycznych spotkali się w Czechach. Od 4 do 7 kwietnia 2017 r.  w Centrum Kongresowym przy hotelu Clarion w Pradze przedstawiono 28 tematycznych sesji naukowych obejmujących 267 referatów, w tym 25 zaprezentowanych przez przedstawicieli z Polski. Na sesję posterową zgłoszono 222 postery (w tym 42 z Polski). W jednej z sesji plenarnych wystąpił przewodniczący Centrum Studiów Polarnych prof. Jacek Jania wygłaszając referat pt „Still mysterious Svalbard glaciers (their evolution and environmental impact)”. Tematem przewodnim imprezy było hasło „A dynamic Arctic in Global Change”. (http://www.assw2017.eu )

Następny kongres „Arctic Science Summit Week” odbędzie się w Davos w 2018 roku i będzie połączony z „XXXV SCAR Biennial Meetings”. Impreza będzie organizowana wspólnie przez Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) oraz International Arctic Science Committee (IASC). Więcej informacji na http://www.polar2018.org .

fot.PŁ
assw02assw11 assw10 assw09 assw08 assw07 assw06 assw05 assw04 assw03 assw01 assw17 assw16 assw15 assw12aassw13assw14assw20assw19assw18