Zmarł śp. prof. dr hab. Zbigniew Klimowicz

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z głębokim żalem zawiadamiają,
że w dniu 18 stycznia 2017 r. zmarł śp. prof. dr hab. Zbigniew Klimowicz.

Urodzony 21 czerwca 1940 r. w Szwejkach. Szkołę średnią ukończył w Siedlcach. Studia geograficzne ukończył w 1967 r. Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1968-2010. Stopień doktora uzyskał w 1978 r., a stopień doktora habilitowanego w 1993 r. W 2000 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2007 r. profesora zwyczajnego.

Brał udział w wyprawach geograficznych na Spitsbergen w latach 1986, 1990, 1993, 1994. Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Klubu Polarnego, Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Był wzorem nauczyciela akademickiego i uczonego.

Msza święta żałobna odbędzie się w poniedziałek, 30 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 40. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się po mszy św., o godz. 13.30 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Lipowej w Lublinie