XXXI Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Toruń 9-20 maja 2022

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Zespół Klimatologii i Kriologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN
Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Pomorski

uprzejmie zawiadamiają, że w dniach 19-20 maja 2022 roku odbędzie się w Toruniu

XXXI Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej

1.Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej w Toruniu. Seminarium odbędzie się w dniach 19-20 maja 2022 r. w Toruniu w Hotelu Uniwersyteckim, ul. Szosa Chełmińska 83A. Rozpoczęcie Seminarium nastąpi o godz. 11.00 w dniu 19 maja 2022 r. Wszystkich zainteresowanych problematyką Seminarium gorąco zapraszamy do wzięcia w nim udziału. Tematem obrad Seminarium tradycyjnie będą zagadnienia meteorologiczne i klimatologiczne wysokich szerokości geograficznych oraz kwestie dziedzin pokrewnych z zakresu Nauk o Ziemi (glacjologia, hydrologia, oceanologia, geomorfologia…) wiążących się z problematyką klimatu i pogody w krajach polarnych.

2. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w Seminarium do dnia 20 kwietnia 2022 r. na adres Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK wraz z propozycją tematów referatów i komunikatów.

3. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Opłaty za uczestnictwo w konferencji winny być uiszczane przelewem bankowym na konto: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, Bank Millennium S.A. Warszawa, 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579, z dopiskiem: SMKP, imię i nazwisko uczestnika (do 20 kwietnia 2022 r.). W ramach konferencji organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i pełne wyżywienie (dwa obiady, przerwy kawowe i spotkanie towarzyskie w pierwszym dniu konferencji).

4. Sugerujemy rezerwację noclegów w miejscu obrad tj. w Hotelu Uniwersyteckim UMK (www.umk.pl/oferty/hotel ) lub w innym hotelu (http://www.torun.pl/pl/turystyka/noclegi ).

5. W czasie Seminarium odbędzie się posiedzenie Zespołu Klimatologii i Kriologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN. Prosimy członków Komisji o uczestnictwo w tym posiedzeniu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium.

prof. dr hab. Rajmund Przybylak- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK – Sekretarz

Komitet organizacyjny: dr Aleksandra Pospieszyńska, mgr Tomasz Siekierski, dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK, dr Przemysław Wyszyński

Rejestracja: https://smkp.umk.pl/?task=account&action=login