Walne zebranie Klubu Polarnego PTG

Walne zebranie Klubu Polarnego PTG odbędzie się podczas obrad XXXVII Sympozjum Polarnego

Data zebrania: 9 czerwca 2018 (sobota) w godz. 16-18

Miejsce zebrania: Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych ul. Bogumiła Krygowskiego 10

Zgodnie z regulaminem Klubu zebranie będzie mieć charakter sprawozdawczy.

Porządek zebrania:

 • Otwarcie zebrania
 • Wspomnienie o tych co odeszli…
 • Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 • Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania
 • Sprawozdanie merytoryczno- finansowe za okres 2016-2018
 • Sprawy wydawnicze
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Głosowanie nad sprawozdaniami w celu ich przyjęcia lub odrzucenia
 • Przyjęcie nowych członków Klubu
 • Wybór Organizatora XXXVIII Sympozjum Polarnego 2020
 • Wolne wnioski

W imieniu Zarządu Klubu

Krzysztof Migała