Nabór kandydatów na uczestników 43 Wyprawy Antarktycznej na Polską Stację Antarktyczną
im. H. Arctowskiego w sezonie 2018-2019

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów na uczestników 43 Wyprawy Antarktycznej na Polską Stację Antarktyczną
im. H. Arctowskiego w sezonie 2018-2019.

Na wyprawę całoroczną:

 • elektroników;
 • informatyków (z doświadczeniem sieciowym);
 • elektryków oraz energetyków (do obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych);
 • mechaników samochodowych i warsztatowych do obsługi i naprawy sprzętu jezdnego na stacji (Ursus, Ostrówek, Harvester, PTS-M, skutery śnieżne i silniki zaburtowe);
 • obserwatorów do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich (do obowiązków obserwatora należy monitoring ssaków płetwonogich wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, w tym zliczanie populacji i rejestr terenów rozrodczych, zliczanie populacji oraz codzienny monitoring pingwinów i innych ptaków, rejestr osobników oznakowanych, rejestr terenów gniazdowania ptaków przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w GPS, nadzór nad kamerami do monitoringu zainstalowanymi w terenie; prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);
 • obserwatorów do monitoringu hydrogeochemicznego (do obowiązków obserwatora należy wykonanie pomiarów natężenie przepływu strumieni oraz pomiarów ilości rumowiska wleczonego, pobór próbek wody do analiz chemicznych, wykonanie pomiarów właściwości fizykochemicznych wody, konserwacja próbek w laboratorium, codzienny pomiar sumy opadu i grubości pokrywy śnieżnej, prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);
 • obserwatorów do monitoringu morskiego (do obowiązków obserwatora należy: pobór próbek wody morskiej z powierzchni i z głębokości, pobór próbek osadów z dna morskiego, przeprowadzenie pomiarów cech fizykochemicznych wody podczas prac na morzu, konserwacja próbek w laboratorium, wykonywanie pomiarów batymetrycznych dna morskiego, nadzór nad laboratorium Stacji, prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);
 • ratowników medycznych (posiadających również kwalifikacje do pełnienia jednej z wymienionych powyżej funkcji).

Na wyprawę półroczną:

 • kucharzy (obsługa od 20 do 40 osób);
 • szyprów/operatorów łodzi typu RiB (do 10m) z doświadczeniem na morzu;
 • obserwatorów do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich oraz monitoringu hydrologicznego na Lions Rump (ASPA 151) (Do obowiązków obserwatora należą: monitoring ssaków płetwonogich wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Króla Jerzego – zliczanie populacji i rejestr terenów rozrodczych, zliczanie populacji oraz codzienny monitoring pingwinów i innych ptaków, rejestr osobników oznakowanych, rejestr terenów gniazdowania ptaków przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w GPS, nadzór nad kamerami do monitoringu zainstalowanymi w terenie, prowadzenie dokumentacji z prac terenowych oraz w ramach monitoringu hydrologicznego wykonywanie pomiaru natężenia przepływu wody strumieni, pobór próbek wody. Do obowiązków osób pracujących na Lions Rump należy również dbanie o stan techniczny refugium, prowadzenie koniecznych napraw i prac konserwacyjnych oraz pomoc innym osobom okresowo pracującym w okolicy refugium. Na przylądku Lions Rump w okresie letnim pracują dwie osoby. Praca wiąże się z przebywaniem w odosobnieniu z ograniczonym kontaktem ze Stacją im. H. Arctowskiego w związku z czym osoby te muszą wykazać się dużą samodzielnością).

Dodatkowym atutem aplikujących będą następujące umiejętności oraz patenty:

 • patenty motorowodne oraz doświadczenie w prowadzeniu łodzi na morzu;
 • kursy wspinaczkowe oraz doświadczenie w warunkach górskich zimowych;
 • kursy medyczne (pierwsza pomoc, ratownictwo);
 • kurs operowania transporterem pływającym PTS-M;
 • kursy operatorów dźwignic – żurawie samojezdne i HDS-y;
 • uprawnienia SEP;
 • uprawnienia spawalnicze;
 • obsługa tokarki i frezarki;
 • znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego);
 • oraz w przypadku obserwatorów znajomość programów ArcGis, Matlab lub pokrewnych.

Do podstawowych obowiązków Wyprawy zalicza się:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego;
 • wsparcie w prowadzonych pracach badawczych w terenie i w laboratoriach;
 • prowadzenie monitoringów realizowanych w oparciu o Stację;
 • reprezentowanie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w trakcie oficjalnych wizyt i kontaktów z innymi stacjami, statkami i wyprawami;
 • prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych w Stacji.

Aplikacja powinna składać się z:

 • podania kandydata o zakwalifikowanie na uczestnika 43. Wyprawy na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego;
 • listu motywacyjnego;
 • życiorysu z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.”;
 • kopii posiadanych patentów i uprawnień.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zapewnia wyposażenie w odzież i sprzęt specjalistyczny oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w okresie trwania Wyprawy.

W sprawie rozmowy kwalifikacyjnej organizatorzy skontaktują się tylko z wybranymi kandydatami do 30 kwietnia 2018.

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: arctowski.logistics@ibb.waw.pl

w tytule maila: wyprawa całoroczna Arctowski 43

do dnia: 31.01.2018.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: marzec-maj 2018.

Okres zatrudnienia: wrzesień 2018 – maj 2019/listopad 2019

http://arctowski.aq/pl/rekrutacja/
https://www.ibb.waw.pl/sites/default/files/ogloszenie_nabor_arctowski_2018.pdf