Konkurs na dofinansowanie dla Młodych Naukowców biorących udział w konferencji ASSW 2017

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Klub Polarny ma przyjemność ogłosić konkurs na dofinansowanie dla 3 Młodych Naukowców (zgodnie z definicją z Ustawy o zasadach finansowania nauki) biorących udział w konferencji The Arctic Science Summit Week 2017 w Pradze (Czechy).

Dofinansowanie obejmuje jednorazowe stypendium w wysokości 400 PLN, wypłacane na konto Beneficjenta.

Kryterium oceny zgłoszeń:

1)      Publikacje w zakresie badań polarnych za rok 2015 i 2016 w czasopismach posiadających IF (prosimy o podanie notki bibliograficznej, IF, oraz ilość punktów z listy MNiSW);

2)      Abstrakt zgłoszony na konferencję ASSW 2017 (prosimy o przesłanie zaakceptowanego abstraktu).

Termin składania wniosków: 20 marca 2017 r. na adres: klubpolarny@gmail.com.

Termin ogłoszenia wyników: 24 marca 2017 r. na stronie www Klubu Polarnego

Komisja oceniający wnioski: Prof. dr hab. Krzysztof Migała, dr Dariusz Ignatiuk, dr  Jerzy Pereyma

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) informujemy, iż:

–       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Polarny;

–       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu;

–       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

–       podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celu.

 

W treści maila ze zgłoszeniem do konkursu prosimy o  zawarcie formuły, jest to warunek niezbędny do przyjęcia zgłoszenia:

       Wyrażam zgodę na upublicznianie danych osobowych na stronie www.klubpolarny.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu Klubu Polarnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn.zm. )

Z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia!

Klub Polarny